top of page

OVER ONS

Kansarmoedecijfers en signalen vanuit de doelgroep vormden de aanleiding om de noden en wensen van Lokerse maatschappelijk kwetsbare groepen in kaart te brengen. Hieruit bleek dat het dienstenaanbod onvoldoende was gekend, bepaalde groepen door angst en schaamte niet naar buiten komen met hun problemen en onvoldoende aansluiting vinden bij de bestaande initiatieven. Men gaf eveneens aan dat er nood was aan meer sociale contacten en het ontmoetingsaanbod niet geschikt of te beperkt was. 

Lokeren behoort tot de 20 Vlaamse steden met de laagste inkomens. Daarnaast wordt in onze stad meer dan 1 op 7 kinderen geboren in een kansarm gezin. Maandelijks staan 500 gezinnen in de rij voor een voedselpakket. Meer dan 6 500 Lokeraars hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. 

 

Met de Moazoart bereiken we Lokeraars  die problemen ondervinden bij het laten gelden van hun rechten. We halen hen uit hun isolement  en bieden een veilige stek waar men terecht kan in een ondersteunende en warme omgeving. Tegelijk kan men in de Moazoart terecht voor een laagdrempelig  aanbod dat inspeelt op directe noden en behoeften.

 

De dienstverlening is neutraal, onafhankelijk en bereikbaar voor elke Lokeraar. Op die manier bevorderen we de participatie van maatschappelijk kwetsbare groepen en creëren meer kansen opdat meer Lokeraars een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. De Moazoart biedt tevens mogelijkheden om doelgroepen te organiseren in functie van hun belangenbehartiging.

Meer informatie kan je lezen in onze voorstellingsfolder.

ONTMOETINGSHUIS DE MOAZOART IS EEN REALISATIE VAN

compaan_edited.png
Ligo.png
LOGO_PNG-e1613130875486.png
De Hagewinde.jpg
Vlaams Netwerk.png
Vlaams Netwerk.png

MET DE STEUN EN MEDEWERKING VAN

bottom of page